How big is the Yongnuo yn360 light wand? Yongnuo YN360 Light Wand. The YN360 Light Wand from Yongnuo is a 22.95 x 1.88" light fixture...